Tez Projelerinin BAP Koordinatörlüğüne Sunulması

Tez Projelerinin BAP Birimine Sunulması

* Yüksek Lisans Projesi verecek araştırmacılar, Yüksek Lisans konusunun ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesinden sonra başvuru yapabileceklerdir.

* BAP Tez Öneri Formu, Ana Bilim Dalı (Bölüm) Kurulunda görüşüldükten sonra Ana Bilim Dalı kararı alınıp Ana Bilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile ilgili Enstitüye gönderilecektir.

* İlgili Enstitü Yönetim Kurulundan geçtikten sonra kurum yetkilisi kısmını Enstitü Müdürü imzalayıp mühürledikten sonra, Tez Öneri Formu ve ekleri bir üst yazı ile BAP Birimine gönderilecektir.

* Kurum içi en fazla 2, kurum dışı en az 3 olmak üzere toplamda en az 5 hakem önerisinden bulunulmalı.

* Bütçe kısmında yer alan tüm kalemler için proforma fatura eklenir.

* Bütçe kısmında malzemelerin markalarını yazılmaz.

* Tüm proje personelleri için özgeçmiş yüklenir.

* Gerekli ise Etik Kurul kararı eklenir.

* Proje Yürütücüsü / Danışman sisteme giriş yaparak başvuru sürecini tamamlayacak, proje personeli olarak tez öğrencisi eklenecektir.

ABDÜLHALUK ALTUN (0484) 212-1111 / 3878
BAP
9.11.2018