Misyon

 Üniversitemizin belirlenen bilim politikası doğrultusunda araştırmacıların;

vBilime katkı yapacağı düşünülen araştırmalarını,
vÜlkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel çalışmalarını,
vYükseköğretim kurumu içinden veya dışından, ulusal/uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek araştırma faaliyetlerini,
vLisansüstü eğitim kapsamında hazırlanan tez ve diğer araştırmalarını desteklemek.
 Bilimsel araştırmalar için yeterli mali kaynağı etkin ve adil yönetmek.
ABDÜLHALUK ALTUN
Güncelleme : 6.11.2018 10:01:29