Proje Sayıları İle İlgili Yürütücülerin Dikkatine!!!

Öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar aynı anda en fazla üç (3) lisansüstü ve bir (1) münferit projede; münferit projesi olmayanlar ise en fazla dört (4) lisansüstü projede “proje yürütücüsü” olarak görev alabilirler.
BAP
27.3.2017