BAP Koordinatörlüğü 2019 Yılı Araştırma Projeleri(Münferit) Başvuruları

2019 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE BAŞVURULARI ALIM İLANI

1.       Üniversitemiz 2019 Yılı Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları 15 Kasım – 06 Aralık 2019 tarihleri arasında (mesai bitimine kadar) alınacaktır.

2.       Proje başvurusu yapmadan önce http://siubap.siirt.edu.tr/ sayfasının mevzuat kısmında yer alan BAP UYGULAMA ESASLARI detaylı bir şekilde gözden geçirilmelidir. Projelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için bu kılavuzda yer alan tüm kriterlerin göz önünde bulundurulması ve buna göre başvuru formu ve proje bütçesinin hazırlanması gerekmektedir. 

2019 bilimsel araştırma proje başvurularının değerlendirmesinde aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacak ve bu kriterleri taşıyan projelere öncelik tanınacaktır.

A) 11. Kalkınma planında belirtilen öncellikli alanlar (2.2.2. Öncelikli Gelişme Alanları, sayfa 91-101) ile ilişkili olan proje konuları aşağıdaki linkte yer almaktadır.

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf

B) Proje yürütücülerinin daha önce BAP birimine sunduğu bireysel ve lisansüstü tez projelerinde elde ettiği çıktılar önem sırasına göre;

a.    SCI, SSCI, AHCI,SCI-Expanded, yayınlar veya projeden elde edilen kitap

b.    Uluslararası alan indekslerinde taranan dergiler,

c.    TR-Dizinde taranan dergiler

d.   Ulusal hakemli dergiler,

e.    Uluslararası kongrelerde sunulmuş sözlü bildiri,

f.     Ulusal kongrelerde sunulmuş sözlü bildiri,

g.    Ulusal/Uluslararası kongrelerde sunulmuş poster bildiri

değerlendirilecek olup çıktı puanı yüksek olan proje yürütücülerinin sunduğu projelere öncelik tanınacaktır. Ancak proje sonuçlandıktan sonra 2 yıl süresi geçmeyen proje yürütücüleri için yayın şartı aranmayacaktır. (Not: Birden fazla proje sunan yürütücüler için sunduğu her projesi ayrı ayrı ele alınacak ve herhangi bir projesinde çıktı elde edilmediyse veya elde ettiği çıktılarda BAP’a teşekkür edilmediyse proje değerlendirmede öncelik hakkı tanınmayacaktır.)

C) İlk kez BAP birimine proje sunan yürütücülerin projelerine öncelik tanınacaktır.

Not: Proje çıktılarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için proje yürütücülerinin BAP otomasyon sistemine BAP ile ilişkili tüm yayınlarını dosyaları ile birlikte yüklemeleri gerekmektedir. Yükleme aşamasında sorun yaşayan proje yürütücülerinin ise başvuru aşamasında BAP ile ilişkili tüm yayınlarını elden BAP birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

ABDÜLHALUK ALTUN (0484) 212-1111 / 3878
BAP
14.11.2019