27.11.2018 Tarihli BAP Yönetim Kurulu Kararı Onaylanmıştır.

27.11.2018 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı

Alınan prensip kararı gereği proje yürütücülerinin ek bütçe talepleri kabul edilmeyecektir. 
Öte yandan Üniversitemiz BAP Yönergesinin 28 ile 39'ncu maddeleri gereği BAP Koordinatörlüğümüzce desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayın ve tezde “Bu çalışma Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (SİÜBAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. Proje Kodu: …” (“ThisworkwassupportedbyResearchFund of the Siirt University. Project code: …”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibareye yer vermeyen araştırmacıların BAP otomasyonuna yükledikleri yayınlar onaylanmayacaktır.
ABDÜLHALUK ALTUN (0484) 212-1111 / 3878
BAP
3.12.2018