Kurumsal

Değerli Bilim İnsanı, 
  
Koordinatörlüğümüzce, daha hızlı hizmet verebilmek, gecikmeleri azaltabilmek ve kaynaklarımızı daha verimli ve etkin bir şekilde kullanabilmek amacındayız.

Bu kapsamda  YÖK'ün BAP Uygulama Yönetmeliği ve Üniversitemiz BAP Yönergesi ile uyumlu bir yazılım olan Proje Değerlendirme İzleme Sistemi (BAP OTOMASYONU) satın alınmıştır. 

Proje iş ve işlemleri ile projeler kapsamında satın alınan demirbaşların envanter kayıtları,  BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projelerin başvurusundan sonuçlandırılmasına kadar satın alma ve tüm muhasebe işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

Saygılarımızla, 
  
BAP Koordinatörlüğü.
ABDÜLHALUK ALTUN
Güncelleme : 19.07.2018 15:47:52